PRAXIS – overvejelser om det ubekendte , 2016
Claus Hugo Nielsen / Johannes Sivertsen
Curators:
Morten K Jacobsen / Agnete Bertram



Ringsted Galleriet glæder sig til at præsentere sæsonåbningen med Claus Hugo Nielsen og Johannes Sivertsen, der på forskelligvis er gået i dialog med udstillingsprogrammets fundament – citatet af Albert Mertz:

”At tage en hvilken som helst genstand og betegne den som kunst er en handling, som alene indebærer at man ved en bevidst handling reducerer perceptionen (af den pågældende genstand) til fordel for en specifik konception, nemlig hele kunstens (kulturbetingede) forestillingsverden(...) man skyder den velkendte funktion af koppen i baggrunden og påfører den, eller forsøger at påføre den en kunstnerisk funktion”.

Så er vi ligesom i gang – igen!
Ringsted Galleriet sætter endnu en holmgang op mod forestillinger om det sete, og med udstillingen PRAXIS vises klassiske former iført nyere ideologi. Sivertsens og Hugo Nielsens kunstpraksisser kan nærmest virke demonstrativt atelierfunderet, i en tid hvor skærme og lette løsninger er inden for rækkevide, insisteres her i stedet på det klassiske håndværk med slid og slæb til følge. På trods af at værkerne bærer præg af det håndlavede – af signatur – er det ikke et personligt udtryk, men en konceptuel tilgang, hvor attituder fra forskellige epoker afprøves. Værkerne kan ses som et billede på det stræbsomme mere end at være stræbsomt, her arbejdes der med ’det formelle’ strategisk, og med tricks så som patinering, der iflg. Hugo Nielsens giver nye ’fiktive sammenhænge’. Kendetegnende for Sivertsen / Hugo Nielsen praksisser er lysten til at fiktionalisere kunsten og ritualet yderligere, og dermed sværte modsætningerne mellem det reelle og det medierede.

I 2014 tog Johannes Sivertsen afgang fra det Fynske Kunstakademi, siden har han med en konceptuel tilgang til maleriet og med små nærmest undseelige formater, valgt at arbejde i en stillebens praksis. Hos Sivertsen ligger betydningen i høj grad i udvælgelsen og sammensætningen af værker og dét at etablere nye relationer, nye betydninger i det oprindelig forlæg. Dermed skabes en kontekstuel samt flygtig betydning for det enkelte motiv. Ringsted Galleriet har før, hævdet, at stilleben var konceptkunstens fødsel, hvor ting bliver til tegn, og i Sivertsens tilfælde kunne vi tilføje, at han via stillebens bearbejder overvejelser om selve perceptionen og forestillinger om virkelighed. Sivertsen er konceptkunstner med en stillebens praksis, hvor vores samtid mixes med en malertradition.

Mens Sivertsen igennem sine stillebens behandler de velkendte formodninger om objekt og illusion, søger Claus Hugo Nielsen at give det abstrakte eller ubekendte en funktion. Claus Hugo Nielsen tog afgang i 2010 på Kunstakademiet i München og er lidt en fremmed fugl i andedammen. Værkerne synes at være lavet i en anden tid, og til et andet formål end det kunstperceptoriske; en skulptur placeret på et skrøbeligt podie kan eksempelvis være betitlet: Instrument med ubekendte funktioner, der peger på et ubekendt formål. Det er ikke et rent kontemplativt fænomen, men et ubekendt (rituelt) instrument fra en anden tid, hvis funktion kunne have været ophøjet eller plumpt. Hugo Nielsen skulpturelle praksis giver associationer til Henry Moore-agtige skulpturer og det som kunne være en løs skitse til en sprælsk tegneserie figur.

Ambitionen med udstillingsprogrammet er at forholde udstillere og publikum til den problematik at værkerne altid indskriver sig i en referenceramme hos både kunstner og publikum, og at disse forestillinger også former oplevelsen af det perciperede. Med udstillingsprogrammet ønsker vi, dels at fremhæve kontekstens betydning for perceptionen, og dels at tydeliggøre værkets formelle egenskaber.

PDF Press (in danish)

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_25_PRAXIS_HEADER.jpg

PRAXIS
A duet with Claus Hugo Nielsen / Johannes Sivertsen
Curators: Morten K Jacobsen / Agnete Bertram

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_3A_PRAXIS copy.jpg

Figurine, 2016,
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_2_PRAXIS copy.jpg

PRAXIS, 2016

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_4_PRAXIS copy.jpg

Ubekendt titel, 2012-2016
(unknown title, 2012-2016)
Mixed media
Claus Hugo Nielsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_6A_PRAXIS copy.jpg

Wall with paper, 2016
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_8A_PRAXIS copy.jpg

Model, 2016
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_9_PRAXIS copy.jpg
 
 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_10_PRAXIS copy.jpg

Pills, 2016
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_12_PRAXIS copy.jpg

Wall with paper, 2016
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_13A_PRAXIS copy.jpg

Hand, 2016
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_14_PRAXIS copy.jpg

Figurine, 2016
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_11_PRAXIS copy.jpg

Ubekendt titel, 2015-2016
(unknown title, 2015-2016)
Mixed media
Claus Hugo Nielsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_7_PRAXIS copy.jpg

Ubekendt titel, 2015-2016
(unknown title, 2015-2016)
Mixed media
Claus Hugo Nielsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_16_PRAXIS copy.jpg

Ubekendt titel, 2015-2016 (detail)
(unknown title, 2015-2016)

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_17A_PRAXIS copy.jpg

Tooth, 2015
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_18_PRAXIS copy.jpg

Tooth (detail)

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_19A_PRAXIS copy.jpg

Wall with canvases, 2015
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_21_PRAXIS copy.jpg

Artificial heart, 2016
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_24_PRAXIS copy_v2.jpg

Ubekendt titel, 2015-2016
(unknown title, 2015-2016)
Mixed media
Claus Hugo Nielsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_25_PRAXIS copy.jpg

PRAXIS, 2016

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_20A_PRAXIS copy.jpg

Wall with paper, 2016
Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_27_PRAXIS copy.jpg

Ubekendt titel, 2013
(unknown title, 2013)
Mixed media
Claus Hugo Nielsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_23_PRAXIS copy_v2.jpg

Ubekendt titel, 2013 (detail)
(Unknown title, 2013)

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_22A_PRAXIS.jpg

Oil on canvas
Johannes Sivertsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_24_PRAXIS copy.jpg

Ubekendt titel, 2015-2016
(unknown title, 2015-2016)
Mixed media
Claus Hugo Nielsen

 
https://www.morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-154_1_PRAXIS.jpg

PRAXIS, 2016

 
""